Portes Basculants

QUE SÓN LES PORTES BASCULANTS

porta basculant numero 17

Les Portes Basculants de doble fulla i de fabricació pròpia estan construïdes segons la normativa CE. Aquest tipus de portes són la solució ideal per a garatges de comunitats i particulars, i també per ús industrial i comercial

La porta basculant de 2 fulles articula mitjançant frontises i esta construïda amb xapes i perfils de ferro. Gràcies a un contrapès suspès per un cable d’acer aconseguim l’equilibri de la porta. Afegim un sistema de frenada de paracaigudes que, davant de situacions de risc per trencament de cable, manté la porta frenada sense risc de que caigui. Un motor en vertical es colocat en el centre per la part interior de la porta.

MODELS DE PORTES BASCULANTS